به نام خدا

اطلاعیه ثبت نام خوابگاههای دانشگاه علامه طباطبایی نیمسال اول سال تحصیلی97-96

ضمن تبریک فرارسیدن آغازسال تحصیلی جدیدوآرزوی موفقیت برای شمادانشجویان گرامی،بدینوسیله شرایط ثبت نام دانشجویان مجاز ( غیربومی ) متقاضی خوابگاه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 به شرح ذیل اعلام میگردد:

1)اولویت و نحوه واگذاری خوابگاه

1-1- ثبت نام خوابگاه و انتخاب اتاق برای دانشجویان ورودی جدیدوقدیم،الزاماپس ازانجام انتخاب واحد به صورت الکترونیکی وبامراجعه به وب سایت دانشگاه علامه به آدرسatu.ac.ir قسمت خدمات الکترونیک و اتوماسیون خوابگاه ها و با وارد نمودن شماره دانشجویی (به عنوان نام کاربری) و شماره ملی( به عنوان رمز عبور ) به ترتیب زمانبندی زیر امکان پذیر خواهد بود.

1-2- تمامی دانشجویان روزانه و شبانه ساکن دارای سنوات مجاز ( از کارشناسی ورودی922، ارشد ورودی942،  دکتری ورودی 921 به بعد ) میتوانندبامراجعه به سایت، ازروزیک شنبه  96/6/19 الی شنبه 96/6/25 نسبت به انتخاب اتاق اقدام نمایند.

1-3-دانشجویان روزانه و شبانه ورودی جدید تحصیلات تکمیلی واجد شرایط می توانند  ازروز یکشنبه 96/6/16 تا شنبه 96/6/25 نسبت به انتخاب اتاق اقدام نمایند.

1-4-دانشجویان روشندل یا غیر ایرانی که قبلا ساکن خوابگاه بوده اند می توانند با مراجعه به مسئولین محترم خوابگاه (طبق جدول شماره3) نسبت به اخذ اتاق اقدام نمایند.

1-5-لازم به ذکر است ثبت نام با پرداخت آنلاین شهریه(طبق جدول شماره 1و2) و دریافت پرینت فرم معرفی نامه خوابگاه  ویادریافت رسید پرداخت الکترونیکی قطعی محسوب میشود.

1-6- نحوه اسکان دانشجویان کارشناسی ورودی جدید 961 ،متعاقبا" اعلام خواهدشد.

1-7- دانشجویان ترم 9دکتری می توانند ضمن اخذ انتخاب واحد از طریق سیستم اتوماسیون خوابگاهی  انتخاب اتاق نمایند.

 

 

 

2-زمان بازگشایی خوابگاه ها

2-1-کلیه خوابگاه های دانشگاه از روز پنج شنبه 96/6/23 آماده اسکان دانشجویان محترم می باشند. لازم به ذکر است که هنگام ورود، ارائه برگه معرفینامه خوابگاه و یا پرینت پرداخت الکترونیکی شهریه، الزامی است.

3-توضیحات ضروری

3-1- آن دسته از دانشجویانی که بدون مراجعه به اتوماسیون خوابگاه ها و طی مراحل فوق، اقدام به تردد و یا اسکان، در خوابگاه می نمایند، و یا دانشجویانی که بدون اعلام به مسئول خوابگاه و دریافت برگه تسویه حساب، به هر دلیلی اقدام به ترک خوابگاه می نمایند، مشمول پرداخت اجاره بهای خوابگاه (کل ترم) و احتساب جریمه طبق مقررات صندوق رفاه دانشجویان خواهند شد.

3-2- در صورتیکه دانشجویی بعد از زمان حذف و اضافه، به هر دلیل(مرخصی تحصیلی، حذف و اضافه، واحدهای کمتر از 6  برای مقطع کارشناسی و 4 برای مقطع ارشدو...)  شاغل به تحصیل درنیمسال اول سال تحصیلی 97-96 شناخته نشود. بدون عودت مبلغ اجاره بها خوابگاه، اسکانش لغوخواهدشد .

3-3-مطابق آئین نامه صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویان شاغل دارای اولویت خوابگاه نمی باشند و در صورت اختصاص خوابگاه به این عزیزان مبلغ بیشتر از 50% هزینه غیر نقدی محاسبه و دریافت خواهد گردید.

3-4- دانشجویان بدهکاری که تا کنون نسبت به پرداخت اجاره بها و یا اقساط خویش اقدام ننموده اند، در صورت پرداخت بدهی قبلی امکان دریافت خوابگاه در ترم جاری خواهند داشت.

3-5-عدم مراجعه دانشجو به سامانه خوابگاه ها در تاریخ های ذکر شده و یا پرداخت نکردن اجاره بها به منزله عدم درخواست خوابگاه بوده واداره امورخوابگاه ها مسئولیتی در قبال اسکان دانشجو نخواهد داشت.

3-6- تخصیص خوابگاه به صورت یک نیم سال کامل بوده و مطابق ضوابط در صورت انصراف و تخلیه زود هنگام ویا گذشت یک هفته از زمان پرداخت، اجاره بهای پرداختی به هیچ عنوان قابل عودت نمی باشد.

3-7-  بعد از رزرو اتاق بمدت دو ساعت مهلت پرداخت آنلاین برای تائید قطعی اتاق وجود دارد ، در صورت عدم پرداخت در زمان مشخص بصورت اتوماتیک اتاق حذف خواهد شد. همچنین در طول مدت این دو ساعت امکان انصراف و انتخاب اتاق دیگر وجود دارد.

3-8- ضمنا "درخواست گروهی" جهت اسکان در اتاق، فعال می باشد.

3-9- شماره تلفن های ضروری:

در طول ساعات اداری: - 48393403-48393418-48393419 (کارشناس شبانه )-48393420 -48393421

جدول شماره 1:

اجاره بهای خوابگاه دانشجویان روزانه طبق دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان  درنیمسال اول سال تحصیلی97-96 سطح سه

مبلغ به ریال

ظرفیت اتاق

2/527/488

1و2 نفره

2/021/991

3و4 نفره

1/769/243

5و6 نفره

مبلغ 750,000 ریال به عنوان هزینه ورودیه به هزینه اجاره بهاء دانشجویان روزانه  ورودی جدید اضافه می گردد.

جدول شماره 2:

اجاره بهای خوابگاه دانشجویان روزانه طبق دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان  درنیمسال اول سال تحصیلی97-96 سطح چهار

مبلغ به ریال

ظرفیت اتاق

2/297/715

1و2 نفره

1/838/175

3و4 نفره

1/608/400

5و6 نفره

1/378/630

7 و 8 نفره

 

 

جدول شماره 3:

قیمت اجاره بهای خوابگاه شبانه خود گردان 96

قیمت 96

ظرفیت اتاق

ردیف

7/500/000

2 نفره

1

7/120/000

3 نفره

2

6/740/000

4 نفره

3

6/370/000

5 نفره

4

6/000/000

6 نفره

5

 

لازم به ذکر است بالاترین ظرفیت اتاق شش نفره می باشد

 

 

 

 

 

جدول شماره 4:

نحوه استقرار دانشجویان در خوابگاه با توجه به دانشکده ها

نام خوابگاه

نوع سطح

دانشکده های متبوع

دوره

جنسیت

مقطع

شهید همت

3

ورودی های جدید کلیه مقاطع و ساکنین سنوات مجاز دانشکده های حقوق و علوم سیاسی،روانشناسی و علوم تربیتی، تربیت بدنی،حسابداری و مدیریت و علوم ارتباطات در تمام مقاطع ودانشجویان جدیدالورود  و 951و952 مقطع کارشناسی دانشکده های ادبیات فارسی وزبانهای خارجی،الهیات ومعارف اسلامی

روزانه

پسر

همه مقاطع

مجموعه شهید سلامت

3

ورودی های جدید و سنوات مجاز دانشکده ی ادبیات فارسی و زبان های خارجی ،الهیات و معارف اسلامی ، وورودی های جدید تحصیلات تکمیلی و سنوات مجاز دانشکده های حسابداری و مدیریت،علوم ارتباطات ،تربیت بدنی، حقوق و علوم سیاسی، روانشناسی و علوم تربیتی ، به غیر از ورودی جدید کارشناسی که متعاقبا" اعلام میگردد.

روزانه

دختر

همه مقاطع

شهید گلعذاری

3

ورودی های جدید تحصیلات تکمیلی دانشکده های ادبیات فارسی و زبانهای خارجی،الهیات و معارف اسلامی، حقوق وعلوم سیاسی،روانشناسی وعلوم تربیتی،تربیت بدنی،حسابداری ومدیریت وعلوم ارتباطات

روزانه

پسر

تحصیلات تکمیلی

و ساکنین سنوات مجاز قبلی دانشکده  ادبیات فارسی و زبانهای خارجی،الهیات و معارف اسلامی، حقوق وعلوم سیاسی،روانشناسی وعلوم تربیتی،تربیت بدنی،حسابداری ومدیریت وعلوم ارتباطات

روزانه

پسر

همه مقاطع به جز کارشناسی 951و952و961

شهید آشتیانی

4

ورودی های جدید وکلیه دانشجویان قدیم سنوات مجاز دانشکده های اقتصاد و بیمه اکو و آمار ، ریاضی و کامپیوتر

روزانه

پسر

همه مقاطع

شهید معینیان

3

ورودی های جدید و ساکنین سنوات مجاز دانشکده های اقتصاد ،بیمه اکو و علوم اجتماعی

روزانه

دختر

همه مقاطع

 

شهید مطهری

3

 

 

ورودی های جدید و ساکنین سنوات مجاز سالهای قبل همه دانشکده هاو متقاضیان دکترای روزانه

 

شبانه

 

پسر

 

همه مقاطع

ورودی های جدید دانشکده ی علوم اجتماعی

روزانه

پسر

همه مقاطع

شهید عضدی

3

ورودی های جدید و ساکنین سنوات مجاز سالهای قبل همه دانشکده ها

شبانه

دختر

همه مقاطع

شهید

ورامینی

 

ورودی های قدیم سنوات مجاز قبل از 951 دانشکده علوم اجتماعی

روزانه

پسر

همه مقاطع

 

 

جدول شماره5:

آدرس خوابگاههای دانشجویی

ردیف

نام خوابگاه

جنسیت

آدرس خوابگاههای  دانشجویی

تلفن

1

مجموعه شهید سلامت

دخترانه

سعادت آباد-میدان کاج-خ علامه طباطبایی شمالی -نبش کوچه 18غربی -پ1

و 16 غربی – پ 22

22370991

22362006

22370903

2

شهیدمعینیان

دخترانه

خ شهید بهشتی-خ میرعماد-مقابل بیمارستان مهراد-انتهای ک 5

88518498

3

شهید رحیمی

دخترانه

بلوار کشاورز- بعد از بیمارستان ساسان-خ سعید-نبش رستاک-پ 2

88969538

4

شهید عضدی

دخترانه

خ کریمخان زند- خ عضدی جنوبی- نبش صارمی-پ63

88804058

5

شهیدهمت

پسرانه

بزرگراه جلال آل احمد-انتهای غربی پل آزمایش-سمت چپ

88259174

6

شهید گلعذاری

پسرانه

خ سعادت آباد- م سرو -خ ریاضی بخشایش- ک 17 غربی-پ79

22092300

7

شهید آشتیانی

پسرانه

خ خالد اسلامبولی(وزرای سابق)-ک یازدهم-پ18

88714321

         

8

شهید مطهری

پسرانه

میدان حضرت ولیعصر.عج.- خ کریمخان زند-خ به آفرین-پ 35

88803980

9

حضرت ولی عصر(عج)

دخترانه

خ حضرت ولی عصر(عج)-بالاتر از سه راه بهشتی-انتهای کوچه نادر- پلاک 5

88709111

10

شهیدورامینی

پسرانه

خ شریعتی-اول خ پاسداران- ک سروستان هفتم-پ9

22851648

11

اداره خوابگاه ها

دهکده المپیک-میدان دهکده-ساختمان معاونت دانشجویی-طبقه همکف

48393417

48393418

48393419

48393420

48393403

           

 

بازگشت