باسلام به اطلاع می رساند:

نظر به تجهیز و آماده سازی کامل خوابگاه حضرت ولیعصر عج  ساکنین این خوابگاه از روز شنبه8مهر ماه جهت سکونت به خوابگاه مراجعه نمایند.

،  جهت استفاده بهینه از سامانه اتوماسیون خوابگاهی رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

1- قبل از ورود به سامانه حتما بطور دقیق اطلاعیه شماره 1  را مطالعه نمائید.

2- برای اولین ورود، شماره دانشجویی شما (به عنوان نام کاربری) و شماره ملی ( به عنوان رمز عبور ) می باشد. لطفا" پس از ورود نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمائید.

3- پس از ورود به سامانه و قبل از انتخاب اتاق ، پروفایل خود را تکمیل نمائید.

4-  در صورتی که بعد از رزرو اتاق تا دو ساعت نسبت به پرداخت شهریه اتاق اقدام نگردد،  رزرو به صورت اتوماتیک حذف خواهد شد.

بازگشت